Espiral

Visions de la realitat

Espiral. Visions de la realitat, és un projecte editorial del Centre de Dia de Salut Mental d'Igualada. Dins dels programes de rehabilitació per a persones amb Trastorn Mental Greu és una nova iniciativa orientada a la integració i sensibilització.
El Consell de redacció està integrat pels educadors del centre i uns quants usuaris que intenten contagiar la seva motivació als companys.
Trobareu un Fòrum on esperem rebre la participació de tots els que tingueu alguna cosa a dir-nos.

Espiral és una eina terapèutica per a la rehabilitació de persones amb trastorn mental greu, és un vehicle de comunicació i expressió de diverses visions de la realitat , que ajudin a trencar l'estigma que pateix un determinat col·lectiu de persones.
Espiral és un projecte, sense ànim de lucre, iniciativa dels usuaris del Centre de Dia i supervisat pels professionals del mateix.
El Consorci Sanitari de l'Anoia no és responsable del contingut dels articles, ja que tots els escrits són propietat del seu autor. Les imatges es publiquen amb l'autorització expressa de les persones que hi apareixen.  

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou Codi Tipus
Data última actualització: 10/01/2019