Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)

El CSMIJ és un servei sanitari destinat a donar assistència ambulatòria especialitzada en salut mental a la població infantil i juvenil. Els equips que presten aquesta atenció són multidisciplinars i estan formats per psiquiatres, psicòlegs/òlogues, treballadors/res socials i personal d'infermeria, entre d'altres.

Què oferix el CSMIJ

 • Diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients

   

 • Atenció i orientació a les famílies

   

 • Suport a l'atenció primària sanitària per a la detecció i assistència dels trastorns mentals

   

 • Coordinació amb els serveis sanitaris, educatius, socials i judicials per tal de donar una resposta adequada a les característiques de la salut mental en la infància i l'adolescència

   

 • Aplicació de diferents programes assistencials: Programa d'atenció als trastorns mentals greus (TMG), Programa d'atenció al trastorn de la conducta alimentària, Programa Salut i Escola, Programa de suport a les residències de la DGAIA

   

 • Participació en activitats dirigides a la prevenció de la malaltia i desenvolupament de funcions de promoció de la salut mental

   

 

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou Codi Tipus
Data última actualització: 19/11/2018