Centre d’Atenció i Seguiment a les Addiccions (CASD)

El Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions tracta persones amb diferents trastorns de dependència (tractaments lliures de drogues, programes de manteniment amb metadona, programes de manteniment amb antagonistes, etc.)

Què ofereix el CASD

  • Assistència mèdica i psicològica, informació, orinetació i tractament de l'alcoholisme i d'altres drogodependències

  • Suport i/o tractament psicosocial per a les famílies afectades

  • Coordinació amb altres recursos assistencials

  • Prevenció de les addiccions i de minimització dels danys: activitats divulgatives, tallers de salut, assesssorament de grups i entitats, programa d'intercanvi de xeringues, repartiment gratuït de preservatius

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou Codi Tipus
Data última actualització: 19/11/2018