Centre de Dia de Salut Mental (CDSM)

El Centre de Dia de Salut Mental és un recurs destinat a desenvolupar programes de rehabilitació i reinserció a la comunitat de persones amb trastorn mental greu.

Què ofereix el CDSM

 • Manteniment i recuperació d'habilitats personals i socials necessàries per al funcionament de la comunitat

 • Potenciació i suport a la integració social

 • Manteniment de l'autonomia personal

 • Minimització del procés de deteriorament de la malaltia

 • Programes d'atenció individuals, de suport a la família i d'intervenció comunitària

 • Continuïtat assistencial a través de la coordinació amb el Servei de Salut Mental de referència i amb la xarxa de Serveis Socials

 • Facilitats per a la integraió en els recursos sociocomunitaris

  espiral
  Consorci Sanitari de l’Anoia
  Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
     Nou Codi Tipus
  Data última actualització: 19/11/2018