Voluntats anticipades

En un document de voluntats anticipades, també conegut com a "testament vital", vostè expressa la seva voluntat sobre les atencions mèdiques que desitja rebre o no rebre en el cas que pateixi una malaltia irreversible o terminal, que l´hagi portat a un estat que li impedeixi expressar-se per si mateix.

fes_ho constar

A continuació trobarà el formulari de Voluntats anticipades i un enllaç que pot ser del seu interès.

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou Codi Tipus
Data última actualització: 02/07/2018