Com visitar-se

El Centre de Salut Mental d'Adults i el Centre d'Atenció a les Addiccions són serveis ambulatoris, en els que els professionals que hi treballem mantenim una estreta relació amb els professionals de les àrees bàsiques de salut de la comarca i els diferents consultoris locals. Per tant, per tal de demanar visita als serveis de salut mental i addiccions, caldrà adreçar-se al metge de família perquè faci una primera valoració del cas i derivació, si és necessari, al servei especialitzat per tal de programar un dia i hora de visita.

Si vostè ha requerit assistència hospitalària, seran els professionals del mateix hospital on ha estat ingressat els que es coordinaran amb els nostres serveis de salut mental i conjuntament programarem un dia i hora de visita.

Si mai ha estat atès al nostre servei de salut mental i precisa una atenció urgent, s'haurà d'adreçar al servei d'urgències de l'Hospital d'Igualada o de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell.

Per tal de ser atès al Centre de Dia, la derivació la farà el professional de referència del Centre de Salut Mental.

El Centre de Salut Mental infantojuvenil de l'Anoia és un servei sanitari destinat a donar assistència ambulatòria especialitzada en salut mental a la població infantil i juvenil.
L'equip que presta aquesta atenció manté una relació de coordinació i col•laboració amb els professionals de les àrees bàsiques de salut de la comarca. De manera que, per tal de demanar visita al nostre servei caldrà adreçar-se al pediatre o metge de família perquè faci la valoració del cas i si ho considera indicat, la derivació al servei especialitzat per tal de programar la visita.

El telèfon de contacte es el 93 807 56 50

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou Codi Tipus
Data última actualització: 02/07/2018