Avís legal general formularis

Informació general

Titularitat de la pàgina web. El nom del domini http://salutmental.csa.cat, està enregistrat a favor de Consorci Sanitari de l’Anoia, amb CIF Q0801091J i domicili social en Av. Catalunya, 11, 08700-Igualada (Barcelona). Telèfon de contacte 938 075 500 i adreça de correu electrònic ofont@csa.cat.


################################################################################

Condicions d'ús

1.- Amb aquestes Condicions d'ús, Consorci Sanitari de l’Anoia, regula l'accés a aquesta pàgina web, i la posada a disposició de la informació que hi ha, per part dels seus clients i altres usuaris de la xarxa.

2.- Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes Condicions d'ús.

3.- L'ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa Consorci Sanitari de l’Anoia, es compromet a publicar les noves condicions d'ús a la web en el temps més reduït possible.

4.- L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d'ús. Tant l'accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar Consorci Sanitari de l’Anoia, dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

5.- Consorci Sanitari de l’Anoia, no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.
Consorci Sanitari de l’Anoia es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d'avís previ, l'accessibilitat a les seves pàgines web, per l'eventual necessitat de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.- Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat d'Consorci Sanitari de l’Anoia, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
Les marques, rètols, signes distintius o logotips d'Consorci Sanitari de l’Anoia, que apareixen a la pàgina web són titularitat d'Consorci Sanitari de l’Anoia. Aquests criteris també fan referència al nom de domini http://salutmental.csa.cat
Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio, propietat d'Consorci Sanitari de l’Anoia, no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa d'Consorci Sanitari de l’Anoia, tret que s'indiqui el contrari.
L'ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7.- L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pagina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web d'Consorci Sanitari de l’Anoia, estarà sotmès a les condicions següents:

No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web d'Consorci Sanitari de l’Anoia.
No s'establiran deep-links amb el lloc web d'Consorci Sanitari de l’Anoia, ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web d'Consorci Sanitari de l’Anoia, i els seus serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web d'Consorci Sanitari de l’Anoia, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Consorci Sanitari de l’Anoia.
Sota cap circumstància, Consorci Sanitari de l’Anoia, serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.
Qualsevol hiperenllaç a la web de Consorci Sanitari de l’Anoia, s'efectuarà a la pàgina principal.
8.- Política de privadesa o protecció de dades

A. Dret d'informació
Aquesta política de protecció de dades regula l'accés i l'ús del servei del lloc web http://salutmental.csa.cat i la resta de llocs web que Consorci Sanitari de l’Anoia, posa a disposició dels usuaris d'internet interessats en els seus serveis i continguts.
De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Consorci Sanitari de l’Anoia, titular del lloc web, informa l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Consorci Sanitari de l’Anoia i sota la seva responsabilitat.
B. Finalitat
Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per Consorci Sanitari de l’Anoia, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que Consorci Sanitari de l’Anoia, proporciona a través d'aquest lloc web.
C. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades
Els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) en els formularis que ha d'emplenar l'usuari són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària.
L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Consorci Sanitari de l’Anoia, són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.
D. Consentiment de l'usuari
L'enviament de dades personals amb l'ús dels formularis electrònics d'Consorci Sanitari de l’Anoia, o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web d'Consorci Sanitari de l’Anoia, i l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Consorci Sanitari de l’Anoia, i les seves iniciatives.
E. Butlletins i comunicacions electròniques
Consorci Sanitari de l’Anoia, podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través del formulari de subscripció habilitat a aquest efecte el servei d'enviament d'un butlletí, en el qual s'inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, l'usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l'esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web.
D'altra banda, Consorci Sanitari de l’Anoia, informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d'interès per als usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament. L'usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.
F. Seguretat
Consorci Sanitari de l’Anoia, manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que incloguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.
Consorci Sanitari de l’Anoia, es compromet a complir amb el deure secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.
G. Galetes i IP
L'usuari accepta l'ús de galetes i seguiments d'Ip l'ús dels quals permet que Consorci Sanitari de l’Anoia, reculli dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini d'on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d'internet.
H. Spamming
Consorci Sanitari de l’Anoia, no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.
El tractament de les dades de caràcter personal i l'enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).
I. Dret d'oposició, correcció i actualització de dades
L'usuari té dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, si les dades són errònies, i donar-se de baixa dels serveis d'Consorci Sanitari de l’Anoia.
Aquests drets es poden fer efectius amb la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a l'execució efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privadesa de dades us podreu adreçar directament a: ofont@csa.cat o be a l'adreça postal:Av. Catalunya, 11, 08700-Igualada (Barcelona).
9.- Les condicions d'ús d'aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Consorci Sanitari de l’Anoia, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d'accés, i els continguts que s'hi inclouen, o les condicions d'ús del seu servei d'allotjament gratuït d'articles, incloses en aquest document.

10.- La prestació del servei d'aquest lloc web i aquestes condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.


################################################################################

Copyright

Consorci Sanitari de l’Anoia és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web http://salutmental.csa.cat.
L'empresa Consorci Sanitari de l’Anoia és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.
Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou Codi Tipus
Data última actualització: 12/06/2018