IV premi Dr. Tomàs De Flores d'investigació en Salut Mental

Bases

Presentació

Amb l´objectiu de promoure la investigació sobre Salut Mental, en qualsevol de les seves dimensions, es convoca aquest premi per a treballs de recerca consistents en:

 • Projectes d´investigació iniciats durant 2013 o pendents d´iniciar-se durant 2014.

Els treballs podran ser individuals o en col·laboració.
L´investigador principal haurà de ser menor de 35 anys.

Criteris de valoració

El jurat del premi valorarà:

 • Presentació
 • Interès / novetat
 • Rellevància científica en la Salut Mental
 • Viabilitat i aplicabilitat
 • Metodologia científica
 • Enfocament multidisciplinari

El treball finalista haurà de ser defensat durant el “VII WORKSHOP D´ACTUALITZACIÓ EN SALUT MENTAL I DROGODEPENDÈNCIES” en format de comunicació breu, el 21 de novembre de 2014.

Convocatòria

La data límit  per a la presentació de treballs serà el dia 10 d´octubre de 2014. El veredicte es farà públic durant el VII WORKSHOP D´ACTUALITZACIÓ EN SALUT MENTAL I DROGODEPENDÈNCIES, organitzat pel Servei de Psiquiatria i Salut Mental de l´Hospital d´Igualada i que es realitzarà el 21 de novembre de 2014.

* Ampliat el plaç per presentar treballs. Nova data límit 30 d'octubre *

 

Jurat

El jurat estarà format per part del comitè científic del VII WORKSHOP D´ACTUALITZACIÓ EN SALUT MENTAL I DROGODEPENDÈNCIES i també hi participaran membres de les Societats Científiques col·laboradores.

Característiques del Premi

El premi consisteix en una dotació econòmica de 500 euros i un document acreditatiu. L'import, sobre el que s´aplicaran les corresponents retencions fiscals, es pagarà a l´investigador principal.

El jurat podrà fer dos mencions d´honor a d´altres treballs que, per la seva qualitat, així ho mereixin, atorgant-los un document acreditatiu.

El premi i les mencions d´honor podran ser declarats deserts. La participació en el premi implica el ple reconeixement i l´acceptació del veredicte del jurat i el seu caràcter inapel·lable.

El guanyador haurà de presentar l´estat del projecte al VIII WORKSHOP D´ACTUALITZACIÓ EN SALUT MENTAL I DROGODEPENDÈNCIES que tindrà lloc al novembre de 2015, en format de comunicació oral breu.

Propietat dels treballs

La propietat Intel·lectual del treball guanyador del premi correspondrà al seu autor o autors.

Documentació

Els treballs es podran presentar en català o castellà.

Cada treball haurà d´incloure els següents apartats:

 • Portada, on s´haurà d´especificar:
  • Autor/s (nom i cognoms)
  • Lloc de treball i dades de contacte
  • Títol (si el treball té subtítol, separar-ho amb “:”)
 • Sumari: relació de continguts amb la seva paginació
 • Resum del treball d´un màxim de 500 paraules, i paraules clau
 • Treball d´investigació resumit, amb els següents apartats:
 • Justificació
 • Hipòtesis i objectius
 • Metodologia
 • Rellevància científica del projecte
 • Referències bibliogràfiques (segons normes Vancouver o American Psychological Association)

Els treballs s´hauran d´enviar a partir del dia 15 d´agost de 2014 a: salutmentaligualada@csa.cat

 

 

 

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou Codi Tipus
Data última actualització: 02/07/2018